Welcome to HAIHUY

hline

Hotlines

0292 3815455

090 6929455

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HẢI HUY

HAIHUY ELECTRONIC ELECTRIC CORPORATION

Welcome to HAIHUY

Card mở rộng

Results 1 - 28 of 34
Page 1 of 2
Sắp xếp
Khung phụ tổng đài KX-NS320

Khung phụ tổng đài KX-NS320

Khung phụ tổng đài KX-NS320

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS320

Mô tả:

Khung phụ tổng đài KX-NS300

Khung phụ tổng đài Panasonic KX-NS320

- Khung phụ dùng để mở rộng cho tổng đài Panasonic KX-NS300. Có thể sử dụng được đến 03 khung phụ KX-NS320 với khung chính KX-NS300.

- Tích hợp sẵn 16 máy nhánh thường (analog) có chức năng hiển thị số điện thoại gọi đến.

- 02 khe cắm card trung kế và 02 khe cắm card máy nhánh. Khả năng trang bị cho khung phụ KX-NS320: 12 trung kế-32 máy nhánh.

- Port kết nối với khung chính.

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5290

Card tổng đài KX-NS5290

Card tổng đài KX-NS5290

Bảo hành:12 tháng

Mô tả:

     Card mở rộng cho tổng đài KX-NS300

     Card tổng đài KX-NS5290

     Card trung kế số PRI30/E1

     Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5180

Card tổng đài KX-NS5180

Card tổng đài KX-NS5180

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS5180

Mô tả:

     Card mở rộng dùng cho tổng đài KX-NS300

     Card tổng đài KX-NS5180

     Card mở rộng 06 trung kế có hỗ trợ hiển thị số gọi đến

     Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5174

Card tổng đài KX-NS5174

Card tổng đài KX-NS5174

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS5174

Mô tả:

     Card mở rộng dùng cho tổng đài KX-NS300Card tổng đài KX-NS5174

     Card mở rộng 16 máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

     Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300.

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5173

Card tổng đài KX-NS5173

Card tổng đài KX-NS5173

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS5173

Mô tả:

     Card mở rộng cho tổng đài KX-NS300

     Card tổng đài KX-NS5173

     Card mở rộng 08 máy nhánh analog tích hợp sẵn hiển thị số gọi đến

     Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5172

Card tổng đài KX-NS5172

Card tổng đài KX-NS5172

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS5172

Mô tả:

     Card mở rộng cho tổng đài KX-NS300Card tổng đài KX-NS5172

     Card mở rộng 16 máy nhánh Digital

     Hỗ trợ DPT, CS

     Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300.

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5171

Card tổng đài KX-NS5171

Card tổng đài KX-NS5171

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS5171

Mô tả:

     Card mở rộng cho tổng đài KX-NS300Card tổng đài KX-NS5171

     Card mở rộng 08 máy nhánh Digital

     Hỗ trợ DPT,CS

     Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5170

Card tổng đài KX-NS5170

Card tổng đài KX-NS5170

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS5170

Mô tả:

     Card mở rộng cho tổng đài KX-NS300Card tổng đài KX-NS5170

     Card mở rộng 04 máy nhánh hỗn hợp, tích hợp sẵn hiển thị số trên 04 port máy nhánh thường

     Hỗ trợ điện thoại DPT,CS, APT, SLT

     Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300.

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5162

Card tổng đài KX-NS5162

Card tổng đài KX-NS5162

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS5162

Mô tả:

     Card mở rộng cho tổng đài KX-NS300

     Card tổng đài KX-NS5162

     Card Doorphone 2 port

     Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5130

Card tổng đài KX-NS5130

Card tổng đài KX-NS5130

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS5130

Mô tả:

     Card kết nối khung phụ tổng đài KX-NS300

     Card tổng đài KX-NS5130

     Card kết nối khung chính KX-NS300 với khung phụ KX-NS320

- Có 3 port hỗ trợ kết nối khung phụ

- Gắn trên khung chính

- Kết nối từ khung chính đến khung phụ tối đa 3m thông qua cable LAN trực tiếp.

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-NS5110

Card tổng đài KX-NS5110

Card tổng đài KX-NS5110

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-NS5110

Mô tả:

     Card mở rộng cho tổng đài KX-NS300

     Card tổng đài KX-NS5110

     Card DSP:

- Mở rộng 30 kênh DISA

- Mở rộng khe cắm ảo IP (Trunk/Ext)

Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-NS300

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card DSP 16 kênh Panasonic KX-TDE0110

Card DSP 16 kênh Panasonic KX-TDE0110

Card DSP 16 kênh Panasonic KX-TDE0110

- Dùng để cung cấp các khe cắm ảo cho trung kế IP, máy nhánh IP và hỗ trợ kênh thoại trên đường truyền IP.

- Có sẵn 4 IP-Trunk và 8 IP-PT.

- Có khả năng nâng cấp tối đa 32 trung kế IP.

- Có khả năng nâng cấp tối đa 64 IP-PT

- Có khả năng nâng cấp tối đa 128 IP-SIP.Card DSP 16 kênh Panasonic KX-TDE0110

Nhà sản xuất:Panasoni

Mã hàng:KX-TDE0110

Mô tả:

     Card DSP cho tổng đài KX-TDE600

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-TE82483

Card tổng đài KX-TE82483

Card tổng đài KX-TE82483

KX-TE82483: Card nâng cấp 3 trung kế và 8 máy nhánh.

Dùng mở rộng cho tổng đài KX-TE824

2.980.000 VNĐ
Card tổng đài KX-TE82480

Card tổng đài KX-TE82480

Card tổng đài KX-TE82480

Card nâng cấp 2 trung kế và 8 máy nhánh

Mở rộng cho tổng đài nội bộ KX-TES824

2.950.000 VNĐ
Card tổng đài KX-TE82474

Card tổng đài KX-TE82474

Card tổng đài KX-TE82474

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-TE82474

Mô tả:

     Card mở rộng dùng cho tổng đài Panasonic KX-TES824

3.225.000 VNĐ
Card trung kế tổng đài KX-TDA0188

Card trung kế tổng đài KX-TDA0188

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-TE82494

Card tổng đài KX-TE82494

Card tổng đài KX-TE82494

Card Caller ID: hiển thị số điện thoại gọi đến, hỗ trợ 3 trung kế, hiển thị trên cả trung kế và máy nhánh.

Dùng cho tổng đài KX-TES824

1.350.000 VNĐ
Card tổng đài KX-TE82491

Card tổng đài KX-TE82491

Card tổng đài KX-TE82491

Card nâng cấp thêm 01 kênh DISA, thời gian ghi âm lời chào tối đa 180 giây.

Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-TES824

 

2.750.000 VNĐ
Card tổng đài KX-HT82480

Card tổng đài KX-HT82480

Card tổng đài KX-HT82480

Card mở rộng 4 trung kế Analog tích hợp hiển thị số

Dùng mở rộng cho tổng đài KX-HTS824

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-HT82470

Card tổng đài KX-HT82470

Card tổng đài KX-HT82470

Card mở rộng 8 máy nhánh Analog tích hợp hiển thị số

Dùng nâng cấp cho tổng đài KX-HTS824

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-HT82460

Card tổng đài KX-HT82460

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-TDA0103

Card tổng đài KX-TDA0103

Card nguồn tổng đài KX-TDA0103

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-TDA0103

Mô tả:

     Card nguồn tổng đài

     Card nguồn tổng đài KX-TDA0103

     Card nguồn công suất lớn, dùng cho tổng đài KX-TDA600, KX-TDE600

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card  tổng đài KX-TDA6382

Card tổng đài KX-TDA6382

Card mở rộng tổng đài KX-TDA6382

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-TDA6382

Mô tả:

     Card mở rộng tổng đài cho KX-TDA600, KX-TDE600

     Card mở rộng tổng đài KX-TDA6382

     Card 16 trung kế có hiển thị số

     Dùng cho tổng đài KX-TDA600, KX-TDE600

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card  tổng đài KX-TDA6381

Card tổng đài KX-TDA6381

Card mở rộng tổng đài KX-TDA6381

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-TDA6381

Mô tả:

     Card mở rộng cho tổng đài KX-TDA600, KX-TDE600

     Card mở rộng tổng đài KX-TDA6381

     Card 16 trung kế không hiển thị số

     Dùng cho tổng đài KX-TDA600, KX-TDE600

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card  tổng đài KX-TDA6178

Card tổng đài KX-TDA6178

Card mở rộng tổng đài KX-TDA6178

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng: KX-TDA6178

Mô tả:

     Card mở rộng tổng đài cho KX-TDA600, KX-TDE600

     Card mở rộng tổng đài KX-TDA6178

     Card 24 thuê bao thường, tích hợp CID

     Dùng cho tổng đài KX-TDA600, KX-TDE600

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-TDA0192

Card tổng đài KX-TDA0192

Card mở rộng tổng đài KX-TDA0192

Nhà sản xuấtPanasonic

Mã hàngKX-TDA0192

Mô tả

     Card mở rộng tổng đài KX-TDA600, KX-TDE600

     Card mở rộng tổng đài KX-TDA0192

     Card 2 kênh Disa + 2 kênh Voice mail

     Dùng cho tổng đài KX-TDA600, KX-TDE600

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card tổng đài KX-TDA0191

Card tổng đài KX-TDA0191

Card mở rộng tổng đài KX-TDA0191

Nhà sản xuất:Panasonic

Mã hàng:KX-TDA0191

Mô tả:

     Card mở rộng tổng đài cho KX-TDA600, KX-TDE600

     Card mở rộng tổng đài KX-TDA0191

     Card DISA 4 kênh

     Dùng cho tổng đài KX-TDA600, KX-TDE600

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Card  tổng đài KX-TDA0190

Card tổng đài KX-TDA0190

KX-TDA0190 (Xuất xứ Việt Nam)
- Card hỗ trợ Disa dùng cho tất cả tổng đài KX-TDA & KX-TDE.
- Dùng để gắn card Disa & VoiceMail (KX-TDA0191 - 0192 - 0194)
- Hỗ trợ 3 khe gắn card.

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
Page 1 of 2

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hỗ trợ online

phone

Hotline:

02923815455

0906929455

Hỗ trợ kỹ thuật 
skypee
zaloo
Tư vấn bán hàng
skypee
zaloo

Kết nối với chúng tôi

 maQR

Bản đồ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HẢI HUY

Giấy phép số: (Giấy chứng nhận DKKD): 1800493740
Do Sở KH&ĐT Thành Phố Cần Thơ cấp ngày 12/12/2002
Người đại diện pháp luật: (Bà) Võ Trần Phương Thanh
Đ/c: 71A, CMT8, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: +84-292-3825 455 Fax: +84-292-3827 455

dathongbao-1024x388