Welcome to HAIHUY

hline

Hotlines

0292 3815455

090 6929455

 

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HẢI HUY

HAIHUY ELECTRONIC ELECTRIC CORPORATION

Welcome to HAIHUY

Trang chủ»Nguồn đèn LED

Nguồn Đèn LED

Results 1 - 10 of 10
Sắp xếp
HTL waterproof series

HTL waterproof series

Untitled-1

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
HTPD indoor use series

HTPD indoor use series

HTBD

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
HTBS sliver series

HTBS sliver series

HTBS

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
HTX rainproof series

HTX rainproof series

Size(MM)

Input Voltage

Output
voltage

Output
current

Model

Giá (VNĐ)

195*89*47

190V-264V/AC

12V/DC

16.6A

HTX-12V200W

360.000

195*89*47

190V-264V/AC

12V/DC

20.8A

HTX-12V250W

370.000

264*117*60

190V-264V/AC

12V/DC

29.2A

HTX-12V350W

450.000

24V/DC

14.58A

HTX-24V350W

450.000

264*117*61

190V-264V/AC

12V/DC

33.3A

HTX-12V400W

460.000

24V/DC

16.6A

HTX-24V400W

460.000

222*116*53

190V-264V/AC

12V/DC

33.3A

Kylin rainproof
12V400W

460.000

24V/DC

16.6A

Kylin rainproof
24V400W

460.000

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
HTP indoor use series

HTP indoor use series

Size(MM)

Input Voltage

Output
voltage

Output
current

Model

Giá

(VNĐ)

70*40*33

110V-240V/AC

12V/DC

1.25A

HTP-12V15W

80.000

78*48*21

110V-240V/AC

12V/DC

2.08A

HTP-12V25W

100.000

24V/DC

1.04A

HTP-24V25W

100.000

85*58*33

110V-240V/AC

12V/DC

3A

HTP-12V36W

110.000

24V/DC

1.5A

HTP-24V36W

110.000

110*78*36

110V-240V/AC

12V/DC

5A

HTP-12V60W

160.000

24V/DC

2.5A

HTP-24V60W

160.000

130*98*40

180V-264V/AC

12V/DC

8.3A

HTP-12V100W

230.000

24V/DC

4.15A

HTP-24V100W

230.000

130*98*40

180V-264V/AC

12V/DC

10A

HTP-12V120W

235.000

24V/DC

5A

HTP-24V120W

235.000

160*98*50

180V-264V/AC

12V/DC

12.5A

HTP-12V150W

280.000

24V/DC

6.25A

HTP-24V150W

280.000

160*98*50

190V-264V/AC

12V/DC

16.6A

HTP-12V200W

330.000

24V/DC

8.3A

HTP-24V200W

330.000

160*98*50

190V-264V/AC

12V/DC

20.8A

HTP-12V250W

350.000

24V/DC

10.4A

HTP-24V250W

350.000

200*110*50

190V-264V/AC

12V/DC

29.16A

HTP-12V350W

450.000

24V/DC

14.16A

HTP-24V350W

450.000

200*110*51

190V-264V/AC

12V/DC

33.3A

HTP-12V400W

460.000

24V/DC

16.6A

HTP-24V400W

460.000

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
HTC strip type series

HTC strip type series

Size(MM)

Input Voltage

Output
voltage

Output
current

Model

Giá

(VNĐ)

160*40*33

110V-240V/AC

12V/DC

5A

HTC-12V60W

160.000

24V/DC

2.5A

HTC-24V60W

160.000

188*46*36

180V-264V/AC

12V/DC

8.3A

HTC-12V100W

230.000

24V/DC

4.15A

HTC-24V100W

230.000

188*46*36

180V-264V/AC

12V/DC

10A

HTC-12V120W

240.000

24V/DC

5A

HTC-24V120W

240.000

200*58*38

180V-264V/AC

12V/DC

12.5A

HTC-12V150W

300.000

24V/DC

6.25A

HTC-24V150W

300.000

224*71*40

190V-264V/AC

12V/DC

16.6A

HTC-12V200W

380.000

24V/DC

8.6A

HTC-24V200W

380.000

224*71*41

190V-264V/AC

12V/DC

20.8A

HTC-12V250W

400.000

24V/DC

10.4A

HTC-24V250W

400.000

223*68*43

190V-264V/AC

12V/DC

29.1A

HTC-12V350W

500.000

24V/DC

14.58A

HTC-24V350W

500.000

223*68*44

190V-264V/AC

12V/DC

33.3A

HTC-12V400W

550.000

24V/DC

16.6A

HTC-24V400W

550.000

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
HTW 3C certificates series(mute and no fan)

HTW 3C certificates series(mute and no fan)

Size(MM)

Input Voltage

Output
voltage

Output
current

Model

Giá (VNĐ)

99.5*82*30

110V-240V/AC

12V/DC

5A

HTW-12V60W

300.000

24V/DC

2.5A

HTW-24V60W

300.000

100*97.3*30

110V-240V/AC

12V/DC

6.25A

HTW-12V75W

350.000

24V/DC

3.12A

HTW-24V75W

350.000

128.9*97*30

180V-264V/AC

12V/DC

10A

HTW-12V120W

400.000

24V/DC

5A

HTW-24V120W

400.000

158*95.5*30

190V-264V/AC

12V/DC

16.7A

HTW-12V200W

620.000

24V/DC

8.4A

HTW-24V200W

620.000

214.5*115*30

190V-265V/AC

12V/DC

30A

HTW-12V360W

800.000

24V/DC

15A

HTW-24V360W

800.000

214.5*115*30

190V-266V/AC

12V/DC

33.3A

HTW-12V400W

850.000

24V/DC

16.7A

HTW-24V400W

850.000

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
HTB ultra thin series(mute and no fan)

HTB ultra thin series(mute and no fan)

Size(MM)

Input Voltage

Output
voltage

Output
current

Model

Giá

(VNĐ)

202*53*22

110V-240V/AC

12V/DC

5A

HTB-12V60W

150.000

24V/DC

2.5A

HTB-24V60W

150.000

202*53*23

180V-264V/AC

12V/DC

8.3A

HTB-12V100W

200.000

24V/DC

4.17A

HTB-24V100W

200.000

202*53*24

180V-264V/AC

12V/DC

12.5A

HTB-12V150W

250.000

24V/DC

6.25A

HTB-24V150W

250.000

307*53*22

190V-264V/AC

12V/DC

16.6A

HTB-12V200W

320.000

24V/DC

8.3A

HTB-24V200W

320.000

307*53*23

190V-264V/AC

12V/DC

25A

HTB-12V300W

340.000

24V/DC

12.5A

HTB-24V300W

340.000

307*53*24

190V-264V/AC

12V/DC

33.3A

HTB-12V400W

450.000

24V/DC

16.6A

HTB-24V400W

450.000

307*53*25

190V-264V/AC

12V/DC

25A

HTB-12V300W
no fan

340.000

24V/DC

12.5A

HTB-24V300W
no fan

340.000

371*53*22

190V-264V/AC

12V/DC

33.3A

HTB-12V400W
no fan

500.000

24V/DC

16.6A

HTB-24V400W
no fan

500.000

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
HTW series(mute and no fan)

HTW series(mute and no fan)

Size(MM)

Input Voltage

Output
voltage

Output
current

Model

Giá (VNĐ)

99.5*82*30

110V-240V/AC

12V/DC

5A

HTW-12V60W

180.000

24V/DC

2.5A

HTW-24V60W

185.000

128.9*97*30

180V-264V/AC

12V/DC

10A

HTW-12V120W

250.000

24V/DC

5A

HTW-24V120W

260.000

128.9*97*30

180V-264V/AC
48V Special
power supply for
magnetic lamp

12V/DC

12.5A

HTW-12V150W

300.000

24V/DC

6.3A

HTW-24V150W

320.000

48V/DC

3.1A

HTW-48V150W

320.000

158*95.5*30

190V-264V/AC
48V Special
power supply for
magnetic lamp

12V/DC

16.7A

HTW-12V200W

360.000

24V/DC

8.4A

HTW-24V200W

370.000

48V/DC

5.2A

HTW-48V250W

380.000

214.5*115*30

190V-264V/AC
48V Special
power supply for
magnetic lamp

12V/DC

30A

HTW-12V360W

575.000

24V/DC

15A

HTW-24V360W

585.000

48V/DC

7.5A

HTW-24V360W

595.000

190V-264V/AC

12V/DC

33.3A

HTW-12V400W

635.000

24V/DC

16.7A

HTW-24V400W

645.000

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455
HTGD series(mute and no fan)

HTGD series(mute and no fan)

Size (MM)

Input voltage

Output
voltage

Output
current

Model

Giá (VNĐ)

163*50*20MM

110V-240V/AC

DC12V

5A

HTGD-12V60W

260.000 

DC24V

2.5A

HTGD-24V60W

260.000

183*50*20MM

180V-264V/AC

DC12V

10A

HTGD-12V100W

320.000

DC24V

2.5A

HTGD-24V100W

320.000

203*50*20MM

180V-264V/AC

DC12V

12.5A

HTGD-12V150W

360.000

DC24V

6.25A

HTGD-24V150W

360.000

223*50*20MM

190V-264V/AC

DC12V

16.7A

HTGD-12V200W

430.000

DC24V

8.3A

HTGD-24V200W

430.000

285*50*22MM

190V-264V/AC

DC36V

20.8A

HTGD-12V250W

560.000

DC48V

10.4A

HTGD-24V250W

560.000

315*50*22MM

190V-264V/AC

DC12V

25A

HTGD-12V300W

610.000

DC24V

12.5A

HTGD-24V300W

610.000

315*50*22MM

190V-264V/AC

DC12V

30A

HTGD-12V360W

635.000

DC24V

15A

HTGD-24V360W

635.000

Vui lòng gọi: 02923825455, 0906929455

Danh mục sản phẩm

Thống kê truy cập

Hỗ trợ online

phone

Hotline:

02923815455

0906929455

Hỗ trợ kỹ thuật 
skypee
zaloo
Tư vấn bán hàng
skypee
zaloo

Kết nối với chúng tôi

 maQR

Bản đồ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN - ĐIỆN TỬ HẢI HUY

Giấy phép số: (Giấy chứng nhận DKKD): 1800493740
Do Sở KH&ĐT Thành Phố Cần Thơ cấp ngày 12/12/2002
Người đại diện pháp luật: (Bà) Võ Trần Phương Thanh
Đ/c: 71A, CMT8, P.An Hòa, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ

Điện thoại: +84-292-3825 455 Fax: +84-292-3827 455

dathongbao-1024x388